Vogels kijken op Terschelling: dit zijn de beste plekken

Vogelbescherming Nederland zette de tien mooiste vogelkijk-plekken op Terschelling op een rij. Ga ze stuk voor stuk af en verwonder je. Veel plezier! 

  1. De Kroonpolders

Dit is een duingebied en beschermd natuurgebied tussen de strandpalen 3 en 8. Het gebied bestaat uit een zestal lage valleien gescheiden door lange rechte stuifdijken en het beheer van dit gebied wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer. Hier kun je heerlijk vogels kijken: watervogels én zangvogels. De watersnip, bosrietzanger en de roodborsttapuit zijn enkele voorbeelden van vogelsoorten die je hier kunt zien. Ook roofvogels zijn hier te bewonderen: de havik, buizerd, bruine kiekendief en de blauwe kiekendief jagen er. 

  1. Baai Dellewal

Dit is één van de belangrijke hoogwatervluchtplaatsen op Terschelling, net iets buiten het dorp West. Steltlopers zoals de tureluur, de goudplevier, de wulp en de kanoet zijn hier met hoogwater te vinden. Maar ook scholeksters, tureluurs en bergeenden zijn hier volop te spotten. 

  1. De bossen bij West-Terschelling

Tijdens de voor- en najaarstrek zijn hier duizenden lijsters te zien. Als je goed kijkt kun je hier ook de buizerd spotten en hoor je dat getik in de verte? Misschien is het wel een grote bonte specht! 

  1. De kwelder bij Striep

Ook dit is een prachtige hoogwatervluchtplaats. Diverse steltlopers zijn hier te bewonderen, vaak in enorme aantallen. Nog een bijzonder exemplaar die je hier in grote groepen kunt vinden: de lepelaar. 

  1. De polder

De polder op Terschelling is een prachtig weidevogelgebied waar onder andere grutto’s, kievieten en visdieven in groten getale voorkomen.  

  1. Liesinger plak

De Liesinger plak is een ondiepe duinplas ten noorden van het dorp Lies. Tijdens het broedseizoen tref je hier volop wintertalingen, meerkoeten en slobeenden. 

  1. Noordzeestrand bij Paal 18

Een betere plek om meeuwen te spotten is er niet! Op het breedste strand van Nederland is van alles te ontdekken, klim op een hoge duintop en ga bijvoorbeeld op zoek naar de grote mantelmeeuw. 

  1. De Grië

Het gebied vanaf net na de Dwarsdijk tot aan de Groede heet de Grië. Het is een buitendijks cultuurland met onder andere vier eendenkooien: de Takkenkooi, de Jan Willemskooi, de Horrekooi en de Rimkeskooi. Op de Grië staat ook de Wierschuur, een schuur waarin vroeger het op de Waddenzee gemaaide zeegras werd gedroogd. Het zeegras werd toen gebruikt als vulling voor kussens en matrassen. Op de Grië kun je op zoek naar vogelsoorten als de slechtvalk, de groenpootruiter en diverse zangvogels. 

  1. Jan Thijssenduin

Te midden van de Boschplaat vind je het Jan Thijssenduin: een groot en hoog duin dat boven alle andere duinen uit lijkt te torenen. Én dit duin is echt de moeite van het beklimmen waard. Volg het pad naar boven en je hebt een prachtig uitzicht over het gehele gebied. De Brandaris, het puntje van de Boschplaat, de scheepvaart boven het eiland langs: alles is er te zien. En de vogels? Trekvogels, die zie je hier heel veel. 

  1. De Boschplaat

Dit is het meest afgelegen punt op Terschelling, de natuur heeft op de Boschplaat de vrije hand. Je kunt er wandelen of fietsen en het wemelt er van de vogels. Grote groepen steltlopers kom je er tegen en in het voorjaar zijn het de lepelaars die er broeden. Op de Boschplaat kun je ook een bezoek brengen aan het vogelwachtershuisje. Dit huisje is vrijwel permanent bezet door vogelaars die de omgeving in de gaten houden en de vogels tellen. 

Lepelaars op Terschelling
Credits: Peter van Suijlekom
Fietsroute op Terschelling
Credits: Peter van Suijlekom

De beste periode om vogels te kijken 

In het voor- en najaar vindt de vogeltrek plaats, je zou dus zeggen dat dit de beste periodes zijn om vogels te gaan kijken op Terschelling. Maar niets is minder waar: vogels zijn het hele jaar door te spotten op het Waddeneiland. Zo kun je er overdag voor kiezen om bij hoogwater vogels te gaan kijken, daarvoor kun je het beste op zoek naar een hoogwatervluchtplaats. De meeste wadvogels zijn volledig afhankelijk van het voedsel dat ze tijdens laagwater op de wadplaten vinden. Als het water gedurende de getijdencyclus terugkeert hebben ze geen andere keus dan uitwijken naar een zogeheten hoogwatervluchtplaats (hvp). Je vindt deze ‘hvp’s’ onder andere bij Dellewal en de kwelders bij Striep.  

Vogelsoorten op Terschelling 

De meeste vogels die je op Terschelling zult vinden zijn de waddenvogels (of wadvogels). Hieronder vallen:

Kluut, rotgans, kolgans, strandplevier, zilverplevier, brandgans, bergeend, bruine en de blauwe kiekendief, eidereend, zilvermeeuw, tuleruur, aalscholver, rosse grutto, kleine mantelmeeuw, kanoet, bontbekplevier, dwergstern, kievit, lepelaar, wulp, bonte strandloper, kokmeeuw, velduil, zeearend, drieteenstrandloper, visdief, slechtvalk, steenloper, grutto en grote stern.

Een hele mond vol hè? Maar ze zijn allemaal in het waddengebied te zien. Het gebied is van levensbelang voor miljoenen vogels. Ze brengen er de winter door, broeden er in de zomer of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge noorden naar Afrika.

Hulp bij het herkennen van de vogels

Om je een beetje op weg te helpen bij het spotten en herkennen van de verschillende soorten vogels heeft de Vogelbescherming de gratis app ‘Wadvogels’  ontwikkeld. Het is een digitale vogelgids en vogelherkenningsapp ineen. Je vindt er 190 vogelsoorten met illustraties van Elwin van der Kolk en vogelgeluiden. Met een speciale tool kun je in vier stappen ontdekken welke vogel je ziet. Ook handig is de getijdenfunctie van deze app: met een druk op de knop weet je of het hoog- of laagwater is. Zo weet je dus of de vogels in de polder te zien zijn (bij hoogwater) óf wanneer ze een stuk verder uit de kust te vinden zijn (bij laagwater).  

Naast de wadvogels zijn er ook allerlei andere bijzondere vogels te spotten op Terschelling, waaronder watervogels en zangvogels. Hierbij kun je denken aan soorten als de nachtegaal, bosrietzanger, de spinkhaanrietzanger, de blauwborst, grasmus, de spotvogel en het baardmannetje. Ga je op pad om vogels te spotten? Dan heb je in principe aan ogen en oren genoeg, maar met een verrekijker wordt vogels kijken nog een stuk leuker. Prachtige veren, acrobatische vluchten: je kunt alles nog dichterbij halen.  


Leuk artikel?
Bekijk ook: