Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.terschelling.site. De Website is eigendom van het Terschellinger Ondernemersfonds. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie of producten te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de inhoud en geldigheid van de disclaimer. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze disclaimer en voorwaarden van specifieke producten en diensten die op de Website worden aangeboden, gelden de voorwaarden van de producten en diensten.

Gebruik website
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hoewel we ons best doen de content op de Website zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op de Website wordt gepubliceerd of waartoe via de Website toegang wordt geboden. Wij bieden ook geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Website. Het Terschellinger Ondernemersfonds wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik maken van de Website van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Het Terschellinger Ondernemersfonds aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van informatie die door derden is aangeleverd of voor websites waarnaar op de Website wordt verwezen of websites die verwijzen naar de Website.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zijn voorbehouden aan Het Terschellinger Ondernemersfonds. Overname van artikelen, kopiëren van (delen van) de Website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terschelling Ondernemersfonds en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden.

Toepasselijk recht
Op de Website en op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leeuwarden.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, waaronder de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen.

Vragen, klachten of opmerkingen
Als je naar aanleiding van deze gebruiksvoorwaarden nog vragen of opmerkingen hebt, kan je een e-mail sturen naar info@terschelling.site

Terschellinger Ondernemersfonds
Westerburen 21
8891 GN Midsland
info@terschellinger-ondernemersfonds.nl
KvK 71585117
Belastingdienst 8587.72.802