Credits: Erik Hageman

Flora en fauna op de Boschplaat

Ervaar totale duisternis

Op de uitgestrekte Boschplaat op Terschelling vind je een weelde aan unieke flora en fauna die je bijna nergens anders in Nederland vindt. Van de kleine mantelmeeuw tot de zeldzame dwergstern: in dit schitterende natuurreservaat kunnen fervente vogelaars en natuurliefhebbers hun hart ophalen.

Meeuwenkolonie

De Boschplaat ligt op de vogeltrekroute en is daarmee het hele jaar door een geliefde bestemming voor vogels. Hier broeden elk jaar zo’n 70 vogelsoorten, waaronder duizenden meeuwen, lepelaars, wulpen, kiekendieven, strandplevieren en dwergsternen. In het voor- en najaar doen ook talloze trekvogels het eiland aan om voedsel te zoeken op de heen- of terugreis van hun overwinteringsgebied.

Zeefauna en fossielen

Waar de Boschplaat vroeger een losse zandplaat tussen Terschelling en Ameland was, is de geul tussen beide eilanden (het Koggediep) inmiddels dichtgeslibd. Toch oefenen eb en vloed nog steeds grote invloed uit op dit natuurgebied.

Twee keer per dag stroomt er zeewater in en uit, voorzien van de nodige voeding voor de organismen die er wonen, waaronder het gewoon muizenoortje. Hoewel deze longslak op het land leeft, is het zeewater essentieel voor zijn voortbestaan: het diertje heeft dit namelijk nodig voor zijn voortplanting.

Ook leuk om te weten: aan de Noordzeekant van de Boschplaat spoelen geregeld fossiele schelpen uit het Eemien aan (dit is de warme periode die voorafging aan de laatste ijstijd).

Credits: Magda Spierings

400 soorten planten

Duinen, kwelders, bos, slenken, strand: het landschap van de Boschplaat is enorm divers en daardoor zijn er een hoop (400!) zeldzame bloemen- en plantensoorten te vinden. Veel van deze soorten hebben ook nog eens bijzondere namen. Zo spot je er berendruif, gevlekte orchis, kleine knotszegge, de welriekende nachtorchis, schermhavikskruid, lamsoor en het hazenpootje.

De Groede

In elk deel van de Boschplaat vind je weer andere plantensoorten. In het kweldergebied de Groede stuit je bijvoorbeeld vooral op lamsoor, gewone zoutmelde, stomp kweldergras, zilte zegge en schorrenzoutgras.

Parapluduin

In het westen van het natuurreservaat wandel je over het oude duingebied van Terschelling, waaronder het bekende Parapluduin. Hier is een berkenbos ontstaan, wat de Berkenvallei wordt genoemd. Toen er in 2014 een duinbrand uitbrak is een groot deel van dit bos (65 hectare) verloren gegaan. Unieke plantensoorten die dit hebben overleefd zijn de rijsbes, grote muggenorchis, berendruif, harlekijn, kleine knotszegge, heidekartelblad en gevlekte orchis. Ook liggen er een aantal valleien met vegetaties van cranberry.

Cupido’s polder

Ten noorden van de stuifdijk ontdek je een duinenrij die pas in 1970 ontstaan is: Cupido’s polder. Dit is een van de plekken in Nederland waar gesteelde zoutmelde het meest voorkomt.

Hou er rekening mee dat je van 15 maart tot en met 15 augustus slechts een klein deel van de Boschplaat kunt bezoeken, om de broedende vogels te beschermen en niet te storen. Tijdens het broedseizoen mag je wel op het zandpad langs de duinenrij komen en uiteraard langs het Noordzeestrand.

Verken de Boschplaat

Ontdek de schitterende flora en fauna op de Boschplaat te voet, te fiets, of tijdens een excursie. Ga bijvoorbeeld op wandeltocht met een gids van Staatsbosbeheer of verken het natuurgebied met de strandbus. Je kunt ook een huifkartocht van Puur Terschelling of Huifkarbedrijf Terpstra boeken. Deze zijn vaak goed toegankelijk met een rolstoel of kinderwagen.


Leuk artikel?