Credits: Erik Hageman

Waddenzee Unesco Werelderfgoed & Terschelling

2009 werd dit schitterende natuurgebied uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Zowel de Duitse als de Nederlandse Waddenzee kregen daarmee werelderfgoedstatus. Maar wat weet jij eigenlijk over de Waddenzee? We zetten tien verrassende weetjes voor je op een rij.

Wist je dat…

  1. De Waddenzee begint bij Den Helder in Nederland en strekt zich uit tot Esbjerg in Denemarken. Het gebied bestaat uit vijftig eilanden en heeft een oppervlakte van maar liefst 310.000 hectare. Dat is ongeveer even groot als 500.000 (!) voetbalvelden.
  2. Van alle eilanden worden er 37 bewoond. Nederland telt vijf bewoonde Waddeneilanden die je met dit handige ezelsbruggetje kunt onthouden: TV-TAS (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog).
  3. Het Waddengebied is ontstaan in de laatste ijstijd, zo’n 18.000 jaar geleden. De zeespiegel stond toen een stuk lager, omdat het water van de Noordzee vastgelegd was in gletsjers. De Waddenzee stond dan ook droog, totdat de aarde warmer werd en het ijs begon te smelten. De kust, zoals we die vandaag de dag kennen, is ‘slechts’ 7000 jaar oud.
  4. Als je alle scheepswrakken in de Waddenzee verzamelt en opstapelt komen deze boven de Mount Everest uit. Er liggen namelijk meer dan 1200 scheepswrakken op de bodem van de Waddenzee. Veel van deze schepen, waaronder misschien zelfs prehistorische vikingschepen, zijn nog niet ontdekt.
  5. Wetenschappers denken dat de Waddenzee zijn naam ontleend aan het Duitse woord ‘Wattenmeer’, dat in 1859 voor het eerst werd gebruikt door publicist en leraar C.P. Hansen.
  6. Ongeveer twee keer in de maand is er sprake van springtij (hoogwater): de zon, maan en aarde staan dan op een rechte lijn, waardoor eb en vloed extremer zijn. Springtij wordt afgewisseld met doodtij (laagwater) Dit geeft de kust twee gezichten en levert indrukwekkende plaatjes op.
  7. De Waddeneilanden en Waddenzee zijn een van Nederlands stilste en schoonste plaatsen. Omdat er haast geen luchtvervuiling is, is het Dark Sky Park op Terschelling dan ook een perfecte plek om de sterrenhemel te bewonderen.
  8. De Waddenzee is een van ’s werelds belangrijkste foerageergebied voor trekvogels: elk jaar gebruiken ongeveer 10 miljoen trekvogels de Waddenzee als tussenstation.
  9. Over fauna gesproken: dit Unesco-werelderfgoedgebied biedt onderdak aan wel 100 verschillende soorten dieren, van eencelligen tot grote zeezoogdieren zoals zeehonden en bruinvissen.
  10. De Waddenzee is een kraamkamer voor zeehonden, vogels en schelpdieren. Vanwege het grote aantal zeldzame planten en dieren is de Waddenzee uitgeroepen tot Natura 2000-gebied. Dit Europese project waakt over de natuurlijke leefomgeving van de dieren en zorgt dat de biodiversiteit behouden blijft. 
Boschplaat - flora en fauna
Credits: Erik Hageman
Terschelling - Zeehonden Terschelling - Waddenzee
Credits: Eelco Roos

Vecht mee tegen de plasticsoep

Door microplastics in de zee wordt de biodiversiteit en het voortbestaan van diersoorten bedreigd. Met duurzame projecten vechten Terschellinger locals tegen de plasticsoep in de Waddenzee. Wil je tijdens jouw bezoek aan Terschelling bijdragen aan schonere, plasticvrije wadden? Ga dan op pad met Community Plasticvrije Wadden voor een middagje milieujutten of zwerfafval opruimen. Hartstikke goed voor de planeet én je conditie.


Leuk artikel?